Üdvözlet!

Faragó Csaba vagyok, és ez itt a személyes honlapom. A tartalom nagy része összefoglaló, melyet adott témákban, összegereblyézett anyagok alapján, számomra logikus rendben és egyszerűsítésekkel alkottam meg. Maga a szöveg minden esetben saját, a leírt anyag viszont számos forrásból összeszedett töredékek egyvelege. Eredendően saját magam számára készítettem, emlékeztető gyanánt, viszont mivel azt gondolom, hogy más is hasznát veheti, ezért úgy döntöttem, hogy nyilvánosságra hozom. Az anyag feltöltése folyamatos. A tartalom gyakran szubjektív. Azt írom le, amit fontosnak tartok és ahogy én gondolom.

A honlapom leginkább fajsúlyos eleme a programozás. Igyekszem az általam ismert programozási nyelveket, technológiákat dokumentálni, ill. azt kiszélesíteni. Az alábbi szempontok szerint készítettem el ezeket:

  • A fő hangsúly a hogyanon van. Minden egyes esetben kipróbált, működő kódot adok, vagy olyan lépéssorozatot, amit a leírása előtt kipróbáltam. A példaprogramokban nem csak a fő pontokat írom le, hanem megadom a teljes kódot, amit abban a formában ki lehet próbálni. (Igen sok leírás kihagy lényegtelennek tartott részeket, ami nélkül viszont nem tudjuk kipróbálni.) Egy példa: leírom, hogy Java-ban hogyan használjuk a String osztályt szövegek kezelésére.
  • Igyekeztem a miértekre választ adni. Fontosnak tartom leírni - már amennyire tudom - azt, hogy az adott rendszer megalkotói milyen problémára próbáltak választ adni. Ezt gondolom, hogy ezáltal a megszerzett tudás jóval alaposabb, mintha csak a hogyanokra fókuszálnánk. Folytatva a példát: vázolom a Java-nak a String-re vonatkozó memóriakezelését, ezáltal megértetve azt, hogy miért van szükség a StringBuffer és StringBuilder osztályokra, noha elvileg anélkül is meg tudjuk valósítani a kódot.
  • Az anyagot igyekeztem olyan egyszerű példákkal alátámasztani, amelyek már kellően általánosak, de még nem túl bonyolultak. Szándékosan kerülöm a "könnyű" szót, nagyon nem szeretem azt. Helyette szívesebben használom az egyszerű, rövid, gyors vagy hasonló szavakat. Számomra ugyanis a "könnyű" azt jelenti, hogy a szerző megértett egy bonyolult dolgot, de nem veszi a fáradtságot, hogy pontosan le is írja. Sok esetben az olvasó bajban marad emiatt. A leírásokban gyakran rákeresek arra, hogy easy vagy easi (easily, easier, easiest), és ha túl sokszor előfordul, akkor azt nem tartom jónak. A String példát folytatva: a műveleteket egy-két soros működő kódrészlettel támasztom alá.
  • A leírás nyelve a magyar. Lehet, hogy egyes részeket idővel lefordítok angolra is, de angolul enélkül is van rengeteg anyag, magyarul viszont eléggé foghíjas. A szakkifejezésekben megadom zárjelben az angol megfelelőjét. Vannak olyan szakkifejezések, melyeknek még nem alakult ki magyar megfelelője; ott a folyószövegben is angolul írom. A hétköznapi életben egyébként többnyire az angol megnevezést használjuk a magyar helyett. Pl. teljesen természetes az, hogy így fogalmazunk: az előző sprintben implementált message handler exception-t dobott az integration szerveren; létre hoztam egy ticketet az issue tracking-ben és hozzád assing-oltam, és munkahelyi környezetben ritkát mondjuk azt, hogy az előző futamban megvalósított üzenet kezelő kivételt dobott az egyesítés szerveren; létre hoztam egy jegyet a problémakezelő rendszerben és hozzád rendelem.
  • A teljességet meg sem kísérlem elérni, az anyag irtózatosan hatalmas volta miatt. Csak a lényeget igyekszem megragadni, majd ajánlott forrásokkal egészítem ki az anyagot. A fenti példát folytatva: csak a legfontosabb (általam legfontosabbnak tartott) String műveleteket mutatom be. Egy-egy művelet minden paraméterére nem térek ki, ahogy mindegyik műveletre sem, viszont adok inputot a további részletekhez.

Néhány lényegesebb tartalom:

Bízom abban, hogy más is hasznát veszi! Ha már egy embernek is segített akár csak egyetlen információ, már megérte! Az oldalakon talált tartalmat nyugodtan fel lehet használni bármire. Semmit sem várok cserébe, de azért egy "köszönöm" jólesik :-)

Csaba.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License