Python gyerekeknek - űrhajós játék - lőjünk!

Kategória: Python gyerekeknek.

Áttekintés

Egyelőre csak menekülni tudunk. Most valósítsuk meg a visszalövést! Ezt is három lépésben valósítjuk meg:

 • Először megvalósítjuk a lövést.
 • Utána azt is, hogy eltalálja a szellemet.
 • Végül számoljuk a pontokat.

Lövés

A lövés lépései a következőek:

 • Szóköz lenyomásakor létrehozunk egy kört ott, ahol az űrhajó épp tartózkodik.
 • Lementjük a kör azonosítóját egy listába.
 • A fő ciklusban mozgatjuk felfelé.
 • Ha elértük a képernyő felső részét, akkor töröljük.

Hozzunk létre tehát az elején, a ghosts = [] alatt egy golyó tömböt:

bullets = []

A key_pressed() függvényen belül vizsgáljuk meg a szóköz lenyomását; ez esetben hozzunk létre egy sárga kört, helyezzük az űrhajó helyére, és mentsük is el:

  if event.char == ' ':
    rocketship_coords = canvas.coords(rocketship)
    position_x = rocketship_coords[0] - 10
    position_y = rocketship_coords[1] - 50
    bullet = canvas.create_oval(
      position_x,
      position_y,
      position_x + 20,
      position_y + 20,
      width=3,
      outline='black',
      fill='yellow'
    )
    bullets.append(bullet)

A fő ciklusban play() mozgassuk a golyót. Ha elértük a szélét, akkor a szellemeknél látott mechanizmussal tüntessük el és töröljüka listából:

  deleted_bullets = []
  for bullet in bullets:
    if canvas.coords(bullet)[1] > 0:
      canvas.move(bullet, 0, -1)
    else:
      canvas.delete(bullet)
      deleted_bullets.append(bullet)
  for deleted_bullet in deleted_bullets:
    bullets.remove(deleted_bullet)

Találat

Mindegyik lépésben le kell ellenőrizni minden golyó-szellem kombinációt, hogy van-e érintkezés. Az érintkezés vizsgálatot itt is a koordináták távolságával oldjuk meg. Ha történt érintkezés, akkor a golyót és a szellemet is törölni kell. Hasonló mechanizmust kell alkalmaznunk ahhoz, amikor a szellem eléri a játéktér szélét (play()):

  ghosts_to_delete = []
  bullets_to_delete = []
  for ghost_struct in ghosts:
    ghost = ghost_struct['ghost']
    ghost_coords = canvas.coords(ghost)
    for bullet in bullets:
      bullet_coords = canvas.coords(bullet)
      coord_diff_x = abs(bullet_coords[0] - ghost_coords[0])
      coord_diff_y = abs(bullet_coords[1] - ghost_coords[1])
      if coord_diff_x < 20 and coord_diff_y < 20:
        ghosts_to_delete.append(ghost_struct)
        bullets_to_delete.append(bullet)
  for ghost_to_delete in ghosts_to_delete:
    canvas.delete(ghost_to_delete['ghost'])
    ghosts.remove(ghost_to_delete)
  for bullet_to_delete in bullets_to_delete:
    canvas.delete(bullet_to_delete)
    bullets.remove(bullet_to_delete)

Pontszámítás

Számoljuk meg, hogy hány szellemet nyírtunk ki! Ehhez hozzunk létre egy globális változót, és állítduk be nullára:

score = 0

Az életeket kiíró információ alá írjuk ki a pontszámot:

score_str_label = Label(master=info_frame, text='Pontszám:')
score_str_label.grid(column=0, row=1)
score_nr_label = Label(master=info_frame, text=str(score))
score_nr_label.grid(column=1, row=1)

A play() függvénybe jelezzük, hogy módosítani szeretnénk ezt a változót:

  global score

Végül találatkor módosítsuk is ténylegesen:

        score = score + 1
        score_nr_label['text'] = str(score)
urhajo_golyo.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License