Enterprise Java

Fő kategória: Java.

Áttekintés

Ha egy tipikus vállalati program Java program elér egy bizonyos méretet, akkor szinte törvényszerű, hogy az alábbi problémák nagy többségébe belefutunk:

  • többszálúság, ill. leginkább az ezzel kapcsolatos problémák orvoslása,
  • skálázhatóság, magyarán az, hogy kis és nagy igénybevétel mellett is megbízhatóan működjön a rendszer,
  • perzisztencia, azaz az adatok tartós tárolása, ill. az ezzel kapcsolatos problémák kezelése (pl. kapcsolódás az adatbázishoz, a Java objektumok relációs adattáblákra való leképezése stb.),
  • tranzakció kezelés, tehát mikor történjen commit ill. rollback, és mi történjen mondjuk ez rollback esetén,
  • távoli elérés, ill. általánosabban megfogalmazva bármiféle kommunikáció két távoli rendszer között, az ezzel kapcsolatos problémák kezelése,
  • névszolgáltatás, azaz az erőforrások kezelése, a lekérdezés biztosítása,
  • üzenetkezelés, ami az üzenetek küldését és fogadását is jelenti, általában többféle módon,
  • biztonság, tehát annak a biztosítása, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá az adatokhoz
  • és a sort még hosszan lehetne sorolni.

Az Enterprise Java (magyarul kb. nagyvállalati Java) ezekre a problémákra nyújt megoldást. Az elkészített program nem önmagában fut, hanem egy futtató környezetben, amely kezeli a fenti problémákat, vagy teljesen elfedve azt a fejlesztő elől (pl. a többszálúsággal kapcsolatos problémák kezelése), vagy arra a minimumra csökkentve a szükséges kódot, amit feltétlenül muszáj megadni (pl. az adatbázis kapcsolat felépítéséhez többnyire elég megadni az alap elérési adatokat, és mondjuk a kapcsolat létrehozásának a részleteivel általában nem kell törődnie a programozónak).

Szerintem nem egyértelmű a határ a Standard és az Enterprise Java között. Szigorú értelemben az Enterprise Java nem más mint egy specifikáció halmaz, amelyet a Java Community Process gondoz, és megtalálható a https://www.jcp.org oldalon. E szerint tehát az Enterprise Java az, ami megfelel a specifikációknak (ill. annak egy részének). Kevésbé szigorú értelemben viszont (szerintem) ide lehet sorolni mindazt, amely a fenti problémákra (vagy azok egy részére) igyekszik megoldást találni mégpedig úgy, hogy a program nem önmagában fut, hanem egy keretrendszerben. Ezen az oldalon e tágabb értelmezést használom, sőt, ide gyűjtöm azokat a rendszereket is, melyek önálló alkalmazásokként futnak, és interfészt nyújtanak a tőlük függetlenül futó Java alkalmazások felé.

Java EE

Spring

Apache Servicemix

Adobe Enterprise Manager

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License